Παρουσίαση ταξιδιωτικού Κ. Μητσάκη στις Λέσχες TDM Hellas & V-Strom Hellas