ΔΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ – ΜΕΡΟΣ Α’ / ΒΛΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΑΙΒΑΛΙ…