Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ… ΝΟΤΙΑ – ΜΕΡΟΣ Γ΄ / ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ