Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ… ΝΟΤΙΑ – ΜΕΡΟΣ Β΄ / ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ