Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ – ΜΕΡΟΣ Α’ / ΣΤΗ «ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ»