ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ – ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΤΑΓΟΥ, PART 1