ΕΛΛΑΔΑ–ΙΝΔΙΑ ΜΕ ΠΑΠΙ YAMAHA CRYPTON 135 – ΜΕΡΟΣ Γ΄ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ