ΕΛΛΑΔΑ–ΙΝΔΙΑ ΜΕ ΠΑΠΙ YAMAHA CRYPTON 135 – ΜΕΡΟΣ Β’ / ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΙΡΑΝ