ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2018 / ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΜΕΡΟΣ Β’